Masterul de Studii Avansate în Informatică

Seria de articole despre programele de masterat ale FII continuă cu un articol despre un master mai neconvențional, dar cu o importanță deosebită pentru activitatea de cercetare în facultate: Masterul de Studii Avansate în Informatică (MSAI).

Cercetarea înseamnă muncă, dedicare, inovație și progres. Acest domeniu ar trebui să fie cu atât mai valoros pentru noi cu cât știm că România nu stă foarte bine la acest capitol: în perioada 2002-2015, țara noastră a înregistrat cea mai drastică scădere a numărului de cercetători din Europa (conform unui studiu al Patronatului Investitorilor Autohtoni), astfel nu e de mirare că dintre țările central și est-europene, România are de departe cel mai mic număr de cercetători la 1 milion de locuitori*. Dacă recunoști gravitatea acestei probleme, nu uita că schimbarea începe cu tine: poate chiar tu poți aduce o contribuție în dezvoltarea cercetării în România, iar FII îți pune la dispoziție tot sprijinul necesar prin programul de master în cercetare.

Pentru a afla mai multe despre acesta, am stat de vorbă cu domnul Prof.dr. Dorel Lucanu, director al programului MSAI, despre scopul și organizarea acestui masterat, prin ce se deosebește față de celelalte masterate, rezultate obținute de actualii studenți, ce calități sunt necesare și cum s-ar putea pregăti un student pentru un masterat în cercetare.

Care a fost motivația de a înființa masterul de cercetare?

Masterele de cercetare au fost înființate în fiecare facultate în urma unei decizii a conducerii universității, dată cu câțiva ani în urmă. La Facultatea de Informatică el s-a numit Masterul de Studii Aprofundate în Informatică (MSAI). Denumirea în engleză este Advanced Studies in Computer Science. Motivația de la care am pornit include:

 • un interes mai scăzut al absolvenților de master pentru studii doctorale și activitatea de cercetare, cauzat de condițiile mult mai puțin competitive comparativ cu cele oferite de industria IT;
 • durata studiilor doctorale de 3 ani este prea scurtă pentru finalizarea unei teze de calitate;
 • necesitatea întăririi și împrospătării grupurilor de cercetare din facultate;
 • lipsa de atracție a posturilor de asistent scoase la concurs de către facultate.

Pornind de la aceste necesități, am stabilit următoarele obiective:

 • activitatea din cadrului masterului să fie dedicată “full-time” doar cercetării;
 • planul de învățământ să fie individualizat și să sprijine tema de cercetare, fără încărcarea suplimentară a sarcinilor de predare ale colectivului de cadre didactice existent, deja subdimensionat;
 • crearea unui izvor care să alimenteze cu tineri pregătiți școala doctorală a facultății;
 • creșterea interesului pentru o carieră de cercetare și didactică în învățământul superior (în special în cadrul facultății).

În primii ani, acest master nu a funcționat, deoarece a avut un statut neclar și candidații nu au fost interesați. Începând cu 2017, am găsit o formulă care pare a fi câștigătoare. Elementele esențiale pe care le-am pus la baza acestei formule pentru atingerea obiectivelor includ:

 • flexibilitate maximă în configurarea unui plan de studiu personalizat, masterandul fiind cel care și-l construiește;
 • libertate în alegerea temei de cercetare sub coordonarea unui cadru didactic ales de masterand;
 • continuitate prin posibilitatea de a aprofunda tema de cercetare în cadrul studiilor doctorale;
 • implicare în activitățile didactice și de cercetare ale facultății, în cadrul laboratorului de stagii din cadrul Departamentului de Informatică. Acest laborator a fost creat cu doi ani în urmă cu scopul de a implica studenții în activitățile din cadrul facultății;
 • aplicare imediată a rezultatelor cercetării în practică, atunci când tema de cercetare este propusă în colaborare cu compania la care lucrează masterandul sau care oferă bursă.

Planul de studiu are o structură similară cu cel al masterelor profesionale, dar lista disciplinelor este construită de către masterand prin alegerea celor existente la programele de master, ce îl ajută în dezvoltarea temei de cercetare. Începând cu anul universitar următor toate disciplinele de la master vor avea un număr egal de credite (7.5), astfel că gradul de libertate în alegere va fi maxim. În cazuri excepționale se poate alege și o disciplină opțională ce nu a fost urmată la licență, urmând ca numărul suplimentar de credite să fie realizat prin activități suplimentare. Câte o disciplină pe semestru va fi dedicată activității la tema de cercetare.

Tema de cercetare este aleasă în colaborare cu profesorul coordonator. Viitorul masterand poate propune el tema, caz în care va trebui să-și găsească un profesor care să fie de acord să-l coordoneze în realizarea temei. În cazul când acesta lucrează, tema poate fi una propusă de compania unde lucrează, iar compania să fie de acord ca activitatea la tema propusă să fie parte din sarcinile de serviciu.

Ne puteți oferi exemple concrete de realizări/publicații ale studenților de la masterul de cercetare?

Sigur că da, cu mare plăcere. Iată o listă parțială cu titluri de lucrări (ordinea este aleatoare):

 • Titlu: Increasing Protection against Internet Attacks through Contextual Feature Pairing 

      Autori: masterand Ingrid Stoleru împreună cu Adrian Popescu și Dragoș Gavriluț

 • Titlu: UAIC at SemEval-2019 Task 3: Extracting Much from Little

      Autori: masteranzii Cristian Simionescu, Ingrid Stoleru, Diana Lucaci împreună cu Gheorghe Bălan, Iulian Bute (student la master profesional) și Adrian Iftene

      Conferința: SemEval-2019 – International Workshop on Semantic Evaluation, 2019

 • Titlu: Vehicle Routing and Scheduling for Regular Mobile Healthcare Services

      Autori: masterand Cosmin Pascaru împreună cu Paul Diac

      Conferința: ICTAI (International Conference on Tools with Artificial Intelligence), 2018

 • Titlu: Semantic Web Service Composition based on Graph Search

      Autori: masterand Liana Tucar împreună cu Paul Diac

      Conferința:  International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, volum: 126 (Procedia Computer Science), 2018

 • Titlu: FoodAR – An Augmented Reality Application used in Gastronomy

      Autori: masterand Mirela Chițaniuc împreună cu Bianca Miron și Adrian Iftene

      Conferința: RoCHI 2018

 • Titlu: GeoAR – An Augmented Reality Application to Learn Geography

      Autori: masterand Mirela Chițaniuc împreună cu Adrian Iftene

      Conferința: RRIOC 2018

Se observă că cele mai multe articole au fost prezentate la conferințe. Facultatea sprijină participarea masteranzilor și doctoranzilor la conferințe, unde aceștia au posibilitatea de a se întâlni și interacționa cu cercetători de valoare din întreaga lume. Informatica fiind un domeniu foarte dinamic, conferințele constituie mijlocul cel mai rapid de a-ți face cunoscute rezultatele și de a le compara cu cele obținute de alte colective ce lucrează la același subiect sau foarte apropiat. În multe cazuri, participarea la conferințe este sprijinită și de către companiile IT din Iași, prin oferirea de suport financiar.

De ce credeți că un student ar fi interesat de un master de cercetare?

La oricare dintre masterele profesionale (Sisteme Distribuite, Inginerie Software, Optimizare Computațională, Lingvistică Computațională, Securitatea Informației) se poate face și cercetare, în egală măsură la fiecare dintre ele. De asemenea, absolvenții acestor mastere pot candida la admiterea la studii doctorale. Activitatea de cercetare în cadrul acestor mastere este una suplimentară celei de studiu profesional; deoarece majoritatea masteranzilor lucrează, nu le mai rămâne timp pentru cercetare.

În cadrul masterului de cercetare dorim ca cele două activități să se contopească, astfel încât masterandul să poată aloca mai mult timp documentării și cercetării. Așa cum am menționat mai sus, o disciplină din plan va fi alocată lucrului la tema de cercetare în fiecare semestru. Ideal ar fi ca masterandul SAI să nu fie angajat sau să fie angajat în cadrul laboratorului de stagii din cadrul Departamentului de Informatică. Acest laborator a fost creat pentru a implica studenții, de la toate formele de studiu, în activitățile facultății, inclusiv cele de cercetare. Dacă este angajat la o companie de IT, atunci tema de cercetare să fie parte din obligațiile de serviciu. În plus, flexibilitatea alegerii programului de studiu și libertatea temei de cercetare pot ajuta foarte mult. La masterul de cercetare, se pot ataca teme specifice oricărui master profesional sub coordonarea unui cadru didactic ce predă la masterul profesional. Masterul de cercetare se dorește să fie o completare a acestor mastere și nu un contracandidat.

Ce calități ar trebui sa aibă un student pentru masterul de cercetare?

Să fie pasionat de cercetare, să-i placă tema de cercetare aleasă, să fie dispus să-i dedice timpul și efortul necesare, să aibă acumulate din timpul licenței cunoștințele de bază pentru a porni un demers științific. Aici se poate pune întrebarea “cum își dă seama un student de la licență că este pasionat de cercetare“. Răspunsul este chiar masterul SAI, care oferă condițiile ideale unde astfel de aptitudini pot fi testate. În cazul în care tema de la lucrarea de licență a presupus deja începerea unui demers de investigare a unei teme de cercetare, acesta poate fi continuat cu succes la masterul SAI. Oricare dintre colegii mei este bucuros să coordoneze un masterand SAI. Pentru a asigura o diversitate cât mai mare, dorim ca un cadru didactic să coordoneze maximum doi masteranzi.

Există vreo materie în anii de licență care să-i pregătească pe studenți pentru masterul de cercetare?

Din experiența de până acum, pot spune că toate materiile obligatorii din facultate sunt utile atât pentru activitatea de cercetare cât și pentru cea profesională. Paleta largă de cursuri opționale poate ajuta la alegerea și familiarizarea cu problematica viitoarei teme de cercetare. Lucrarea de licență poate constitui deja un punct de plecare pentru demersul științific din cadrul MSAI, dar încurajăm și atacarea de teme noi, care să constituie provocări incitante pentru masteranzi.

Care sunt oportunitățile pentru absolvenții unui master de cercetare?

În afara oportunităților pe care le are un absolvent de la un master profesional, absolvirea  MSAI poate oferi un avantaj în urmarea studiilor doctorale – unde poate fi continuată tema de cercetare – și apoi a unei cariere academice, în ocuparea unei poziții într-un departament de cercetare al unei companii de IT. De asemenea, un absolvent MSAI are șanse mari de a fi implicat în rezolvarea de probleme cu grad ridicat de dificultate și, implicit, șansa de a ocupa o poziție mai bună în cadrul companiilor de IT.

 


 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *